มะม่วง

 

                มะม่วงเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดฉะเชิงเทรา  เนื่องจากผลผลิตมีรสชาดดี และคุณภาพมาตรฐาน ที่สำคัญคือความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค  ซึ่งขณะนี้ได้รับใบรับรองสวนตามระบบ GAP  แล้ว  จำนวน 48 แปลง  ในปี 2547  มีพื้นที่ปลูก 107,005 ไร่  ปลูกอยู่ทุกอำเภอของจังหวัด  ผลผลิตมะม่วงของจังหวัดฉะเชิงเทราส่วนใหญ่จำหน่ายตลาดภายในประเทศ  การจำหน่ายตลาดต่างประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น  โดยมีการลงนามสัญญาซื้อขายมะม่วงเพื่อการส่งออกระหว่างเกษตรกรชาวสวนกับบริษัทผู้ส่งออก  ตั้งแต่ปี 2544  จนถึงปัจจุบัน ทุกปี

 

พันธุ์ส่งเสริม          รับประทานสุก ได้แก่  น้ำดอกไม้   น้ำดอกไม้สีทอง   หนังกลางวัน   อกร่อง

                                รับประทานดิบ ได้แก่  ทองดำ   ฟ้าลั่น   เขียวเสวย   แรด   ทวายเดือนเก้า

                                แปรรูป ได้แก่  แก้ว  สามปี

 

พื้นที่ปลูก                ปี 2547  มีพื้นที่ปลูก 107,005 ไร่  โดยสามารถปลูกได้ทุกอำเภอของจังหวัด  แต่พื้นที่ผลิตเพื่อการส่งออก มี 7 อำเภอ  ได้แก่  บางคล้า  ราชสาส์น  แปลงยาว  พนมสารคาม  สนามชัยเขต 

ท่าตะเกียบ  และกิ่งอำเภอคลองเขื่อน

 

การปลูก  1. ควรปลูกในช่วงต้นฤดูฝน

                2. ควรขุดหลุมปลูกให้มีขนาดกว้าง  และลึกประมาณ 50 เซนติเมตร

                3. ผสมหน้าดินกับปุ๋ยคอกจำนวน 5 กิโลกรัม  และปุ๋ยร็อคฟอสเฟตจำนวน 500 กรัม เข้าด้วยกัน

                4. รดน้ำต้นพันธุ์ให้ชุ่มเพื่อสะดวกในการถอดถุง ยกถุงต้นกล้าไม้ว่างในหลุม  โดยให้ระดับของดิน    ในถุงสูงกว่าระดับดินปากหลุมเล็กน้อย

                5. ใช้มีดที่คมกรีดถุงจากก้นถุงขึ้นมาถึงปากถุง  ทั้ง 2 ด้าน (ซ้ายและขวา)  ดึงถุงพลาสติกออก   โดยระวังอย่าให้ดินแตก  กลบดินที่เหลือลงในหลุม  อย่างกลบดินให้สูงถึงรอยเสียบยอด  หรือรอยทาบ  กดดินบริเวณโคนต้นให้แน่น

                6. ปักไม้หลักและผูกเชือกยึด  เพื่อป้องกันลมโยก

                7. หาวัสดุคลุมดินบริเวณโคนต้น  เช่น  ฟางข้าว  หญ้าแห้ง

                8. รดน้ำให้ชุ่ม

                9. ทำร่มเงา  เพื่อช่วยพรางแสดงแดด

                10. แกะผ้าพลาสติกที่พันรอยทาบ  เมื่อปลูกไปแล้วประมาณ 1 – 2 เดือน

 

ระยะปลูก               ระยะปลูกระหว่างต้นและแถวที่แนะนำคือ 8 X  8 เมตร  หรืออย่างน้อยไม่ควรต่ำกว่า 6 X  8 เมตร  หรือ 6 X 6 เมตร

 

จำนวนต้นต่อไร่     กรณีปลูกระยะ 8 X 8 จะได้จำนวน 25 ต้น/ไร่

                                กรณีปลูกระยะ 6 X 6 จะได้จำนวน 45 ต้น/ไร่

 

การดูแลรักษา

การใส่ปุ๋ย                ควรตรวจวิเคราะห์ดินแล้วใส่ปุ๋ยตามคำแนะนำจากการวิเคราะห์ดินหรือมีหลักการใส่ปุ๋ย ดังนี้

1. ปริมาณปุ๋ยที่ให้ทั้งหมดเท่ากับครึ่งหนึ่งอายุต้น  ยกเว้นปุ๋ยทางใบควรใช้ปริมาณ 20กรัม/

น้ำ20 ลิตร

                2. มะม่วงเล็กที่ยังไม้ให้ผล  อายุ 1 – 3 ปี  ควรใส่สูตรเสมอ 15 – 15 – 15 หรือ 15 – 15 –15

                3. มะม่วงที่ให้ผลแล้วบำรุงต้น ควรใส่สูตร เช่น 16 – 16 – 16 หรือ 15 – 15 – 15

                4. สร้างตาดอก  ควรใช้สูตร 8 – 24 – 12  หรือ 8 – 24 – 24

                5. บำรุงผลควรใช้สูตร 15 – 15 – 15  หรือ  16 – 16 – 16

                6. ปรับปรุงคุณภาพ  ควรใช้สูตร 8 – 24 – 24 หรือ 13 – 13 – 21

 

การให้น้ำ                หลังจากปลูกใหม่ ๆ ถ้าฝนไม่ตกควรรดน้ำทุกวัน  และค่อย ๆ ห่างขึ้น 3 – 4 วัน/ครั้ง  สำหรับมะม่วงที่โตแล้วและกำลังติดผล  อาจมีการให้น้ำบางระยะเท่านั้น  ช่วงที่มะม่วงต้องการน้ำมากที่สุด 

มีอยู่ 2 ช่วง คือ ช่วงที่มีการเจริญเติบโตทางกิ่งและใบ และช่วงระยะติดผลอ่อน สำหรับช่วงก่อนออกดอกมะม่วงต้องการน้ำน้อยหรือไม่ต้องการน้ำเลย  แต่ช่วงที่มะม่วงติดผลแล้ว จะมีความต้องการน้ำค่อนข้างสูง  และต้องให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ

 

การปฏิบัติงานอื่น ๆ               การตัดแต่งกิ่งมะม่วงขนาดเล็ก  เมื่อต้นมะม่วงสูงในระยะ 1 เมตร (แต่สำหรับมะม่วงระยะชิดควรเป็น 0.5 เมตร)  แต่ยังไม่แตกกิ่งก้านสาขา  ควรใช้กรรไกรหรือมีดคมตัดปลายยอดทิ้ง  เพื่อให้แตกกิ่งก้านสาขาแล้วเลือกกิ่งที่แข็งแรงไว้เพียง 3-4 กิ่ง  โดยแต่ละกิ่งทำมุมเท่า ๆ กันแล้วตัดกิ่งอื่นที่ไม่ต้องการออก  การตัดกิ่งมะม่วงที่ให้ผลแล้ว  ควรทำการตัดกิ่งหลังจากเก็บเกี่ยวผลแล้วทุกปี  โดยเริ่มจากกิ่งใดกิ่งหนึ่งจากโคนกิ่งไปยังปลายกิ่งจนครบทุกกิ่ง  โดยทำการตัดกิ่งกระโดง  กิ่งน้ำค้าง  กิ่งไขว้  กิ่งแห้ง  กิ่งเป็นโรคแมลง  กิ่งฉีกหักเสียหาย  และกาฝาก  กิ่งซ้อนทับตำแหน่งกิ่งใหญ่ ๆ ที่มีกิ่งเล็กกิ่งน้อย  ให้ตัดออก  ตำแหน่งกิ่งใหญ่ ๆทีมีกิ่งเล็กกิ่งน้อย  ให้ตัดออก  ตำแหน่งปลายกิ่งที่แตกเป็นกระจุกให้ตัดไว้เหลือ 2 – 3 กิ่งที่เหมาะสม

 

การป้องกันกำจัด   ควรมีการสำรวจสถานการณ์ศัตรูพืชที่มีปริมาณมากพิจารณาใช้สารเคมี  ดังนี้

ศัตรูพืช                 

                1. เพลี้ยจักจั่น  ป้องกันโดยฉีดพ่นด้วยคาร์บาริล  เอ็นโดซัลเฟน  แลมด้า  ไซฮาโลทริล 

ไฮฟลูทริน  เฟนิโตรไธออน  อิมิดาคลอร์พริด  เฟ็นปาร์โรปาทริน 10% E

2. เพลี้ยไฟ  ป้องกันโดยฉีดพ่นด้วยเอ็นโดซัลเฟน  แลมด้า  ไซฮาโลทริน  ไดเมทโธเอท 

ระยะแตกใบอ่อน  แทงช่อ  ติดผลขนาดมะเขือพวง

3. โรคแอนแทรคโนส  ป้องกันโดยฉีดพ่นด้วยสารแมนโคเซบ  คาร์เบ็นดาซิม  และ

 อะซ็อสซี่สโตรบิน  เบนโนมิล  โปรคลอราช

4. โรคราแป้งขาว  ป้องกันโดยฉีดพ่นด้วยกำมะถัน  พาราโซฟอส  ไมโครบิวทานิล 

ไตรอะไดมีฟอน

5. แมลงวันผลไม้  ป้องกันโดยใช้ตัวห้ำ  เช่น  มดคัน  การรมควัน  การห่อผล  การใช้สาร ล่อ  เช่น เมทธิลยูจินอล  ผสม เฟนิโตรไธออน  หรือ ไตรคลอร์ฟอน

6. ด้วงกัดใบมะม่วง  ป้องกันโดยฉีดพ่นด้วยเฟนิโตรไธออน  สารไพรีทรอยด์สังเคราะห์      คาร์บาริล  คาร์โบซัลแฟน

7. หนอนเจาะผลมะม่วง  ป้องกันโดยฉีดพ่นด้วยเมทามิลโดฟอส  ขณะที่มะม่วงติดผลอ่อน

                8. หนอนเจาะยอดมะม่วง  ป้องกันโดยฉีดพ่นด้วยคาร์บาริล คาร์โบซัลแฟนช่วงแตกใบอ่อน

                9. ด้วงกัดกินดอกและใบอ่อน  ป้องกันโดยฉีดพ่นด้วยคาร์บาริล  คาร์โบซัลแฟน 

 

การห่อผล               ควรมีการห่อผลที่อายุ 60 วัน  หลังดอกบานหรือผลมีขนาดเท่าไข่ไก่  เพื่อป้องกันแมลงวันผลไม้วางไข่  ลดความรุนแรงการทำลายของแอนแทรคโนสและทำให้ผิวสวย  ถุงควรเป็นถุง 2 ชั้น  ด้านในเป็นกระดาษดำ  หรือถุงที่ไม่เปื้อนหมึกพิมพ์ (กรณีมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ไม่ควรใช้ถุงดำห่อผล

เพราะจะทำให้สีผิวเพี้ยนไป 

 

การเก็บเกี่ยวและการจัดการผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว

                เป็นช่วงที่จะได้รับผลตอบแทนจากการปฏิบัติดูแลรักษา ดังนั้น ควรทำด้วยความประณีต โดยพิจารณาจาก 

                                1. อายุการเก็บเกี่ยว  โดยมะม่วงเพื่อการบริโภคสดต้องเก็บผลแก่  แต่ยังไม่สุก  คือมีการพัฒนา    ทางสรีระมากเพียงพอที่จะสามารถสุกได้เป็นปกติ  สังเกตจาก

                                    1.1 นวลที่ผิว  สีของผล  สีของเนื้อ

                                    1.2 นับจำนวนวันจากการติดผลหรือแทงช่อดอกจนถึงเก็บเกี่ยว (สภาพอากาศมีส่วนให้เกิดความคลาดเคลื่อนได้)  เช่น  มะม่วงน้ำดอกไม้ออกดอกในฤดูฝนจะเก็บเกี่ยวใช้เวลา  85 – 90 วัน  แต่ถ้าออกดอกฤดูหนาวต้องใช้ช่วงเวลาประมาณ 110 – 120 วัน

                                    1.3 ทดสอบโดยการนำมะม่วงแช่น้ำ  มะม่วงแก่ความถ่วงจำเพาะมักจะมากกว่าน้ำจึงจมน้ำ

                                2. วิธีการเก็บเกี่ยว   ต้องเก็บด้วยความระมัดระวัง โดยวิธีการเก็บเกี่ยวให้เหลือขั้วผลยาวป้องกันน้ำ    ยางไหลจากผล  รีบนำเข้าที่ร่มและขนบ้ายไปยังโรงเรือนคัดบรรจุ

                                3. การคัดเลือกคุณภาพผลผลิต  โดยคัดเลือกผลที่มีตำหนิโรค – แมลงรบกวน  ตัดขั้วมะม่วงให้มี    ความยาวประมาณ 1 – 2 ซม. กรณีมะม่วงส่งออกจะตัดขั้วยาวประมาณ 3 ซม.  คัดขนาดผลและ    ระดับคุณภาพ หรือบรรจุลงภาชนะ หรือปฏิบัติขั้นตอนเพื่อการเก็บรักษา ขนส่งหรือจำหน่ายต่อไป

 

ตัวอย่างรายชื่อเกษตรกรชาวสวนผู้ผลิตมะม่วงคุณภาพของจังหวัดฉะเชิงเทรา

                1. นายมานพ             แก้ววงษ์นุกูล             โทร.         09- 9389097

                2. นายศักดิ์ดา           ขันติพะโล โทร.         โทร.         01-9305252

                3. นายสุวิทย์             คุณาวุฒิ                    โทร.         038-589321

                4. นายสุริยา              คนใจบุญ  โทร.         โทร.         01-7623526

                5. นายธนโชติ           คะประสิทธิ์              โทร.         01-8067474

                6. นายศิริพจน์          วัชรพฤกษ์ โทร.         โทร.         038-508106

                7. นายประยูร           ปัญญาบูรณ์               โทร.         038-502837

                8. นายสมเกียรติ        กิจเจริญไชย              โทร.         09-2441966  ,

                                                                                                 01-5901245 

 

 

 

กลับหน้าหลัก