เกษตรแปดริ้ว ร่วมมอบผลผลิตมะม่วงคุณภาพของจังหวัดฉะเชิงเทราให้แก่สภากาชาดไทย

มะม่วงคุณภาพของดีจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นผลผลิตแทนคำขอบคุณ ที่กรมส่งเสริมการเกษตร และสำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบให้แก่สภากาชาดไทย เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ประกอบด้วยมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง มะม่วงแรด มะม่วงเขียวเสวย และมะม่วงอาร์ทูอีทู รวม 250 กิโลกรัม ณ บริเวณจุดรับบริจาค โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยนางกุลฤดี พัฒนอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยนายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร และหัวหน้ากลุ่ม สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นผู้แทนในการมอบผลผลิต ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวยังเป็นการช่วยอุดหนุนสินค้าเกษตรของเกษตรกรที่ประสบปัญหาการจัดจำหน่ายผลผลิต เนื่องจากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ตามกิจกรรมรณรงค์ “ซื้อสินค้าเกษตรไทย เกษตรกรอยู่ได้ ประเทศไทยอยู่รอด” ของกรมส่งเสริมการเกษตร

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*