เกษตรแปดริ้ว ร่วมรับฟังการประชุมผ่านทางไกล (conference) กำกับ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 3

วันที่ 17 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. นายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเชิงเทรา ร่วมรับฟังการประชุมผ่านทางไกล (conference) กำกับ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมสำนักงาน เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการประชุม เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตร การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมรับทราบความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมตลาดเกษตรออนไลน์

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*