เราไม่ทิ้งกัน “ซื้อสินค้าเกษตรไทย เกษตรกรอยู่ได้ ประเทศไทยอยู่รอด”

เราไม่ทิ้งกัน “ซื้อสินค้าเกษตรไทย เกษตรกรอยู่ได้ ประเทศไทยอยู่รอด” วันที่ 17 เมษายน 2563 นายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา ติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านการตลาดของเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมประชาสัมพันธ์การช่วยเหลืออุดหนุนผลผลิตทางการเกษตรของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตมะม่วงส่งออกจังหวัดฉะเชิงเทรา ตามแนวทาง “ซื้อสินค้าเกษตรไทย เกษตรกรอยู่ได้ ประเทศไทยอยู่รอด” ของกรมส่งเสริมการเกษตร ณ จุดจำหน่ายผลผลิตมะม่วงบริเวณริมทางหลวงหมายเลข 304 ด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*