สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบผลผลิตทางการเกษตร ขอขอบคุณและเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ที่เหนื่อยเพื่อพวกเรา

😍สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบผลผลิตทางการเกษตร ขอขอบคุณและเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ที่เหนื่อยเพื่อพวกเรา😍
นายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยนายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นตัวแทนในการมอบผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ มะม่วงเขียวเสวย จำนวน 2 กล่อง และแคนตาลูป จำนวน 100 กิโลกรัม ให้แก่แพทย์หญิง สมบัติ ชุติมานุกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร เพื่อสนับสนุนการทำงาน และเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ของโรงบาลพุทธโสธร ในการปฏิบัติงานให้บริการประชาชนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ จุดรับบริจาคสู้ภัยโควิด-19 โรงพยาบาลพุทธโสธร

  

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*