คุณปคุณา บุญก่อเกื้อ (คุณแก้ว) เกษตรกรคนเก่งจากอำเภอบ้านโพธิ์ นำเสนอผลการดำเนินงานของตนเอง เป็นตัวแทนเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพทำสวน ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ในการประกวดเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2565 แลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกับคณะกรรมการจากสำนักงานส่งเสริมแลัะพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง นำโดยนางสาววรนุช สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
คุณแก้ว แห่งบ้านสวนเมล่อน เริ่มปลูกเมล่อน เนื่องจากต้องการให้คนในครอบครัวได้รับประทานผลไม้ที่ชื่นชอบ ด้วยโรงเรือนราคา 3000 บาท และสั่งสมประสบการณ์เรื่อยมา กระทั่งประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ ตลอดจนแบ่งปันความรู้ให้กับเกษตรกรและผู้ที่สนใจโดยไม่ปิดบัง ภายในฟาร์มมีการนำเทคโนโลยีมาใช้มากมายไม่ว่าจะเป็นระบบโรงเรือนอัจฉริยะ ที่สามารถสั่งงานผ่านโทรศัพท์มือถือ การปลูกพืชในโรงเรือนทำให้เกิดผลดีต่อการควบคุมสภาพแวดล้อม เป็นระบบการเกษตรที่ปราศจากสารเคมี ลดต้นทุนการผลิตด้วยการปรับปรุงบำรุงดินโดยใช้ส่วนของหญ้าเนเปีย น้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยมูลไส้เดือน และน้ำส้มควันไม้ ทำให้ได้ผลผลิตเมล่อนที่มีคุณภาพ และปลอดภัยต่อผู้บริโภค
ด้วยสภาพดินและน้ำของพื้นที่มีความเค็ม เมล่อนที่ผลิตได้จึงมีรสชาติเค็มเล็กน้อย เป็นเอกลักษณ์ของผลผลิตที่ไม่เหมือนใคร การผลิตใช้หลักตลาดนำการผลิต วางแผนร่วมกับสมาชิกในกลุ่มสหกรณ์พืชผักปลอดภัยสูงจังหวัดฉะเชิงเทรา ทำให้มีผลผลิตที่มีคุณภาพตลอดทั้งปี เป็นที่มาของการทำธุรกิจร่วมกับการบินไทย Top supermarket และฟูจิ ซึ่งในฟาร์มการันตีด้วยมาตรฐานมากมาย เช่น GAP ,OTOP ระดับ 4 ดาว มาตรฐาน SHA เป็นต้น
นอกจากนี้ยังมีการแปรรูปผลผลิต และนำสิ่งเหลือใช้จากผลผลิตมาใช้ เช่น ไอศกรีมเมล่อน น้ำเมล่อนปั่น อาหารสัตว์จากเปลือกเมล่อน ไวน์เมล่อน ยำเมล่อน น้ำมันสกัดเมล็ดเมล่อน ที่มีงานวิจัยรองรับว่ามีสารสำคัญในการบำรุงผิวใกล้เคียงกับน้ำมันสกัดจากเมล็ดองุ่น นอกจากนี้ภายในฟาร์มยังเปิดเป็นคาเฟ่ให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาชมกิจกรรมการเกษตร และซื้อสินค้าถึงภายในฟาร์มโดยเฉพาะเมล่อน ทั้งยังมีสินค้าซึ่งรวบรวมจากเกษตรกรในพื้นที่ และเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ของจังหวัดฉะเชิงเทรา วางจำหน่ายด้วย
นอกจากเป็นเกษตรกรที่มีองค์ความรู้ และมากด้วยประสบการณ์แล้ว ในฟาร์มยังเป็นแหล่งเรียนรู้ และศึกษาดูงานให้กับผู้ที่สนใจ และเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ที่กำลังหมดไฟจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้ลุกขึ้นยืนอีกครั้ง
การนำเสนอผลการดำเนินงานยังมีเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา นำโดยนายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรกรรุ่นใหม่ และสมาชิกสหกรณ์พืชผักปลอดภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมให้กำลังใจ และภูมิใจที่เกษตรกรของจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นผู้มีความสามารถและยินดีถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ให้แก่ผู้ที่สนใจต่อไป