สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิต…