แปลงใหญ่ไผ่อำเภอท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา รับคณะศึกษาดูงานจาก…