สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน ครั้งที่ 7/2565 …