“ร่วมสร้างอาชนาคตไทย ร่วมใจให้ข้อมูล” สำนักงานสถิติแห่งชาติกำหนดดำเนินโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (แจ้งนับ) โดยขอความร่วมมือให้ข้อมูลแก่คุณมาดี ในการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม ตั้งแต่บัดนี้ – 31 สิงหาคม 2565