วันที่ 31 ธันวาคม 2565 นายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนธิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมีพันเอกประคอง ปิ่นพาน รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธาน พร้อมด้วยส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ เข้าร่วมพิธี ณ หอพระไตรปิฎก วัดโสธรวราราม วรวิหาร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา