นายเยี่ยม รัตนกุญชร ประกอบอาชีพการเกษตรตามความต้องการของตลาด เช่น นาข้าว เลี้ยงกุ้งกุลาดำ กุ้งขาวแวนาไม และเปลี่ยนมาเลี้ยงปลากะพง โดยเน้นทำการเกษตรโดยมีหลักคิดให้กิจกรรมทางการเกษตรสามารถสร้างรายได้รายวัน รายเดือน และรายปี นอกจากเลี้ยงปลากะพงแล้วจึงปลูกผักสวนครัวแบบผสมผสานบริเวณริมขอบบ่อ ปลูกข้าว เลี้ยงไก่ไข่ เป็ด และกบ กระทั่งมีรายได้จากหลายกิจกรรม ช่วงโควิด 19 ส่งผลกระทบต่อความต้องการผลผลิตทางการเกษตรของผู้รับซื้อ ประกอบกับลูกกลับมาช่วยงานที่บ้าน จึงต่อยอดธุรกิจการเกษตรสู่คาเฟ่ เยี่ยมนา คาเฟ่ ที่ตั้งอยู่ริมบ่อปลา บรรยากาศสบาย ๆ จำหน่ายอาหารที่เน้นวัตถุดิบจากฟาร์มรับรองความสดอร่อย เช่น ปลากะพงทอดน้ำปลา ปลากะพงนึ่ง เมี่ยงปลากะพง ที่สำคัญปลอดภัยได้มาตรฐาน ปลากะพงที่เลี้ยงเองของที่นี่ได้การรับรองมาตรฐาน GAP และผักสวนครัวที่นำมาประกอบอาหารปลูกแบบปลอดภัยหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี ที่เสิร์ฟพร้อมเครื่องดื่มหลากเมนูให้เลือก โดยเยี่ยมนา คาเฟ่ ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 7 ตำบลบางเตย อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ห่างจากสถานีรถไฟคลองแขวงกลั่นไม่ถึง 300 เมตร เปิดให้บริการทุกวันเวลา 11.00 – 20.00 .น. ซึ่งนอกจากผู้มาเยือนจะได้ทานอาหารที่สด สะอาด ในราคาย่อมเยาจากฟาร์มโดยตรง ยังมีสินค้าแปรรูปจากปลากะพง เช่น ฮ่อยจ๊อปลากะพง ขนมจีบปลากะพง ปลากะพงแช่แข็ง ให้สามารถนำกลับไปประกอบอาหารที่บ้าน หรือเป็นของฝากอีกด้วย